Studieplanlegger 22/23 - PDF

Velg innhold

NB! Dette er en digital fil - ikke et fysisk produkt.

Last ned og print ut selv - eller bruk digitalt!

Se de fysiske 22/23 studieplanleggerne her.

Velg innhold! For første gang kommer planleggeren med to forskjellige oppsett: enkel og målrettet. 

Enkel ☁️
For deg som elsker den klassiske og enkle planleggeren uten noe ekstra. Denne planleggeren inneholder akkurat det du trenger, og ikke noe mer. 

Målrettet 💥
For deg som ønsker å ta planleggingen et steg videre, og er klar for å komme i gang med målrettet planlegging med ukens mål, habit tracker, mål for måneden, budsjett og matplan.

INNHOLD:

Enkel

- Årsoversikt for 2022 og 2023
- Høstsemester og vårsemester
- Timeplan 
- Innleveringer og arbeidskrav
- Eksamensdatoer
- Fagplan (seks per semester)
- Notatsider med linjer for hver måned
- Månedsoversikt
- Ukesoversikt 
- Sommerferie - oversikt 

Målrettet

- Årsoversikt for 2022 og 2023
- Høstsemester og vårsemester
- Timeplan
- Mål for hvert semester
- Innleveringer og arbeidskrav
- Eksamensdatoer
- Fagplan (åtte per semester)
- Notatsider med linjer for hver måned
- Månedsoversikt 
- Mål for hver måned
- Habit tracker
- Budsjett
- Matplan
- Ukesoversikt med mål for uken 
- Sommerferie - oversikt