Habit tracker - PDF

80 kr

NB! Dette er en digital fil.

PDF - last ned og print ut selv.

Månedlig habit tracker - blokk med føring for 31 dager. 

Hva er habit tracker?
Habit tracker, eller vanemåler på norsk, er en metode for å innføre nye vaner i hverdagen din, eller holde oversikt over når du gjør en aktivitet eller et gjøremål. Du krysser av i ruten når du har gjort vanen eller aktiviteten den dagen. Du kan enten ha som mål å ha flest mulig utfylte ruter, eller bare sjekke hvor ofte du gjør eller opplever en ting.

Eksempler på hva habit tracker kan brukes til:

Sette deg mål og innføre nye vaner
・Drikke nok vann
Trening og aktivitet
・Gå 10 tusen skritt
・Lese eller meditere
・Ikke bruke penger
・Få nok søvn
・Stå opp før kl 8
Godtestopp

Oversikt over gjøremål og rutiner
・Vaske hus/leilighet
・Skifte sengetøy
・Ukeshandle
Spise fisk x antall ganger i uken

Humør og mental helse
Bruk farger for å notere humør og se dette i sammenheng med andre faktorer den dagen: nok søvn, kosthold, sosialt, jobb, været..