10 tips til hvordan du bør forberede deg til jobbintervju

Jobbintervjuer kan være skremmende og gir de aller fleste sommerfugler i magen. Uansett lønner det seg alltid å stille opp forberedt - og her kommer våre beste tips til hvordan du bør forberede deg til et jobbintervju 💗

 

1 Les over jobb beskrivelsen

Forstå hva jobben innebærer - hva vil være ditt ansvar eller dine oppgaver? Hva står det om bedriften der? Hvilke erfaringer eller ferdigheter kreves? Sørg for at du har kompetansen til jobben, og forbered deg på å få spørsmål om nettopp dette. Det er positivt om du kan dra frem kompetanse eller erfaring du har som de søker etter!

 

2 Research bedriften

Bedrifter vil gjerne ansette personer som deler de samme verdiene som bedriften, og som vil passe inn i kulturen deres. Derfor er det alfa omega å gjøre litt research på bedriften før intervjuet. Hva er deres planer og mål for fremtiden? Hvem er deres konkurrenter? 

Sørg for at du har innsikten og informasjonen du trenger til å kunne diskutere dette under intervjuet.

 

3 Planlegg reisen til intervjuet

Er det en ting som gir er dårlig førsteinntrykk så er det om du er for sen til intervjuet. Så sørg for at du planlegger hvordan du skal komme deg til stedet, når du må reise, og hvor lang tid det tar. 

 

4 Hvorfor søker du?

Du bør forberede deg på å bli spurt om din interesse for stillingen. Altså hvorfor du ønsker jobben, og hvorfor du passer til jobben. Sørg for at du har et godt og gjennomtenkt svar her.

 

5 Tenk gjennom svar på vanlige spørsmål

Du kan ikke forutse alle spørsmål som du vil få under jobbintervjuet, og ulike bedrifter stiller ulike spørsmål. Men du kan forberede deg på de vanligste spørsmålene som ofte blir stilt. 

Dette kan være spørsmål som: Hvorfor vil du jobbe her? Hva er det som interesserer deg med denne jobben? Hva er dine største styrker?

 

6 Sett deg inn i produktet eller tjenesten

Dette kommer veldig an på hvilken jobb, bransje og stilling du søker på, men hvis det er en bedrift som selger en tjeneste eller et produkt som du skal være med på, så kan det være lurt å sette deg inn i dette. For å virkelig forberede deg på jobben så er første steg og forstå brukeren, produktet og verdien. Dette vil vise at du er virkelig interessert!

 

7 Forbered dine egne spørsmål

Ofte gir du et godt inntrykk hvis du har noen spørsmål under jobbintervjuet. Dette er også bra for din egen del da du kan få enda mer informasjon om bedriften og jobben - og det kan da gjøre deg klokere på om du virkelig ønsker jobben. 

Spørsmål du kan stille er: hva ser en typisk arbeidsdag ut i denne jobben? Hvorfor liker du å jobbe her? Hvilke kvaliteter har deres mest suksessfulle ansatte? Hva er de neste stegene i prosessen? Hvilke prosjekter er aktuelle nå? Kan du vise meg eksempler på prosjekter/oppgaver jeg skal jobbe med? Hva er den største utfordringen en i denne stillingen vil møte på? Er dette en ny stilling eller vil jeg ta over for en annen? Hvordan bidrar denne stillingen til bedriften? 

 

8 Print ut CVen din

Å ha med deg kopier av din CV viser at du er organisert og forberedt, og kan gi et godt inntrykk. Det er ikke sikkert du får bruk for dem, men de er uansett gode å ha. 

 

9 Vær forberedt på å selge deg selv

Dette er kanskje den største utfordringen for mange når det kommer til jobbintervjuer. Selvfølgelig er det ikke snakk om at du kun skal ha fokus på å snakke om deg og selge deg, men du må være forberedt på å snakke godt om deg selv og trekke frem dine styrker. 

Før intervjuet bør du notere ned hvilke styrker, ferdigheter, erfaringer og kompetanse du har som er relevant og som du bør trekke frem. Hvordan kan du bidra til å nå bedriftens mål og fremgang? 

 

10 Forbered deg på å følge opp etter intervjuet

Dette kan være lurt for å skille deg litt ekstra ut og for å vise at du genuint er interessert i stillingen. Det varierer litt hva som føles naturlig å skrive selvfølgelig, og det trenger ikke å være så veldig komplisert heller.

Men send en epost eller melding etter intervjuet der du takker for et fint intervju. Du kan også ta med noe dere spesifikt snakket om under intervjuet som er relevant for stillingen, og som du kan knytte opp til egne erfaringer eller interesser. Kanskje det var noe du synes var ekstra gøy eller positivt? Eller kanskje du vil legge til noe mer som du glemte å si under intervjuet? Det kan også være greit å nevne at de bare må si ifra om de lurer på noe mer, for da inviterer du dem til å engasjere seg mer i ditt intervju og deg. 

 

Bonus: Vanlige intervjuspørsmål!

 • Fortell litt om deg selv
 • Hvorfor søkte du denne jobben?
 • Hva er det beste argumentet for at vi burde ansette deg?
 • Hva mener du er et godt samarbeid?
 • Har du hatt mye fravær?
 • Tenk deg at en kunde på jobb er vanskelig eller vrang, hva gjør du?
 • Hvordan kan du bruke utdannelsen din i jobben?
 • Hvordan vil du bidra i arbeidsmiljøet hos oss?
 • Jobber du best i team eller alene?
 • Hva forventer du av oss?
 • Hva forventer du av din leder?

MER INSPIRASJON