4 ulike læremetoder: hvordan lærer du best?

Alle lærer best på forskjellige måter. Det som fungerer bra for deg, fungerer kanskje ikke for en annen. Og derfor er det viktig å forstå hvilken lærestil som passer deg 🌟

Det er i hovedsak 4 ulike måter du kan lære på. Les under og finn ut av hvilken som passer best til deg og prøv det i løpet av semesteret!

 

Jeg lærer best visuelt 👀

Det vil si at du prosesserer informasjon best gjennom det visuelle, f.eks. bilder, grafer, diagrammer, tankekart og lignende. Du forstår ting bedre og husker ting lettere ved bruk av synet. 

Du trenger å se ting visuelt som f.eks. gjennom illustrasjoner for å forstå konsepter og ideer, og foretrekker dette fremfor lange tekster. 

Et tips for deg som lærer best visuelt er å bruke mange forskjellige tusjer, highlightere, farget penner, or fargerike post it lapper for å visuelt kode informasjonen mens du studerer. Det er nemlig fordi farger gjør at vi husker bedre, og det kan gjøre at du lettere ser for deg notatsidene når du sitter på eksamen. 

Lag også tankekart for å forstå hvordan et tema henger sammen, eller lag kreative oversikter over begreper! 

 

Jeg lærer best ved å lytte og snakke 👂🏻

Du lærer best av å høre og snakke. Du lærer altså best når informasjon blir sagt, og når du snakker om det selv. Du foretrekker kanskje forelesninger og diskusjoner, og prosesserer informasjon gjennom å snakke om det. 

Eksempler på hvordan du kan lære er å gjenfortelle forelesninger, temaer eller kapitler, enten høyt for deg selv eller for andre. Diskuter det du prøver å lære deg.

Et tips er å for eksempel ta opp at du leser fra forelesning eller notater, slik at du kan høre på informasjonen flere ganger, og høre det i din egen fortellermåte. 

  

Jeg lærer best ved å skrive og lese ✍🏻

Du foretrekker å lære fra skrevne ord, og lærer bedre av å lese om et tema eller begrep, enn å se en video om det. Du liker å lese fra pensumboka og lærer det godt, samt gjennom å skrive om det. Powerpointer, pensumbøker og rapporter funker bra for deg. 

Det kan være best for deg å forklare grafer og diagrammer med skrevne ord, ta skrevne quizzer og tester, eller skrive oppsummeringer om temaet eller kapitlet. Flashcards kan også fungere bra! Det kan til og med også være en idé å gjenskrive notatene dine flere ganger for å lære deg det. 

  

Jeg lærer best ved å gjøre 🖐🏻

Du lærer best ved å gjøre, altså en mer hands-on læremetode. Du prosesserer informasjon best gjennom å gjenfortelle, gjenskape og øve. Du kan se så mange videoer og lese så mange tekster som du vil men til syvende og sist lærer du best ved å bli involvert og faktisk gjøre det. Du liker bedre å lære praktisk enn å bare sitte å høre på forelesninger. 

Lag flashcards og test deg selv i disse. Gjør det du prøver å lære deg, f.eks. hvis du skal lære deg å kode - gjør istedenfor å lese om det. Se en simulasjon av hva en forelesning diskuterer eller se en video som viser deg hvordan noe fungerer.

MER INSPIRASJON