Få gode karakterer med flashcards

Hva er flashcards?

Flashcards er en av de mest effektive måtene å studere på! Dette lar deg huske store mengder informasjon, ved å aktivt hente det frem 🥳 Disse kortene (som du skriver på selv) har all den viktige informasjonen på kortet, noe som gjør dem konsise og til poenget 🙌🏼

Flashcards i rosa og hvit

Hvorfor burde jeg bruke flashcards?

Når en skal pugge begreper til prøver eller eksamener er det fint å bruke aktiv tilbakekalling. Det vil si at du aktivt henter frem informasjonen du har lært fra hjernen din. 

❗️For eksempel: når du bare leser pensum gjentatte ganger, er dette passiv læring fordi du kun leser og ikke gjør noe aktivt for å huske informasjonen. Derimot når du blir spurt et spørsmål "hva er..?", må hjernen din aktivt hente frem informasjonen i minnet ditt 🤩

Hvordan skal jeg bruke de?

Skriv ned begrepet du skal lære deg på den ene siden, og forklaringen på den andre. Her kan du også tegne en figur eller en modell også hva modellen heter på neste side. Våre flashcards kommer i to ulike farger, og dette kan hjelpe deg med å organisere kortene 🫶🏼 Her kan du dele opp etter emner eller fag, eller du kan organisere etter begrep og modell.

Du kan allerede nå starte, og da har du god tid på å øve til eksamen! Skriv ned de viktigste begrepene/ modellene fra hver forelesning eller kapittel og les der du kan. De kan enkelt trekkes frem på bussen til og fra universitetet/ skolen, før du skal legge deg eller mellom forelesninger 💪🏾

Flashcards demonstrert

Flashcards med tekst

Det fungerer faktisk!! 💗

Vi har erfart dette selv. En av oss hadde lest alt for lite på pensum, og eksamen begynte å nærme seg. For at informasjonen i pensum skulle sitte, kjøpte hun noen flashcards som hun skrev de viktigste begrepene og modellene ned på, og pugget på disse i noen dager. Når eksamen kom kunne hun alt hun hadde skrevet ned, og fikk toppkarakter på eksamen 🥳 Prøv dette selv på din eksamen!! 

Du finner flashcards her.

MER INSPIRASJON