De fleste vil vel ha en god karakter på eksamen, men hvordan kan man egentlig klare det? Vi har samlet våre beste tips under! 

 

1 Få oversikt over all informasjon

Skal eksamen være multiple choice, eller kortsvar? Skal du skrive lang tekst? Skal du drøfte? Sørg for at du får denne informasjonen slik at du kan forberede deg godt. 

Hva er pensum? Hvilke kapitler er aktuelle? Hvilke temaer går igjen på tidligere eksamener? Sørg for at du har full oversikt over og øver på det som faktisk er pensum og som vil komme på eksamen. 

 

2 Tenk som foreleseren

Det er stor sjanse for at alle dine innleveringer, fremføringer, seminarer, quizzer, forelesninger, og gruppearbeid er indikatorer for hva foreleseren tenker er viktig, og ergo hva som vil dukke opp på eksamen. 

 

3 Test deg selv

Å teste deg selv er utrolig effektivt, og gjør at du lærer stoff bedre og at det sitter lenger. Studier viser at studenter som tester seg selv regelmessig, faktisk lærer mer og husker det bedre og lenger, enn studenter som ikke tester seg selv. 

Så istedenfor å markere i pensumboka eller lese over pensumnotater, lag flashcards eller tankekart. Lag quizzer for deg selv, og test deg selv. Gjør dette igjen og igjen helt frem til eksamen, og bare se de gode karakterene komme!

 

4 Realistiske spørsmål og tema

Lag deg selv en liste over spørsmål eller tema som du tenker kan dukke opp på eksamen. Dette kan være ut i fra læremål eller pensumsider, eller ut i fra tips fra foreleser. 

Sørg for at du øver på denne listen og klarer å svare på disse om de skulle dukke opp!

 

5 Del større ting i mindre biter

Hvis du leser på et stort tema, prøv å del stoffet du må lese på i mindre deler. Altså at du tar en del av temaet av gangen, eller ett kapitttel, og quizzer deg selv i dette når du er ferdig, før du går videre på neste del. På denne måten blir det mindre overveldende, og du øker sjansen for at du klarer å svare på mer.

Spør deg selv spørsmål om hva du leste og noter ned svarene. 

 

6 Gå gjennom rett før eksamen

Sørg for at du setter av litt tid på morningen av eksamensdagen til å kjapt gå gjennom flashcards, notater eller spørsmål. Da frisker du opp minnet, og øker sjansene for at du husker mer. 

Men husk, ikke heng deg for mye opp i det heller. Stol på at du har lest nok og er godt forberedt. Og husk, det fungerer ikke å kun lese eller øve rett før eksamen. Sørg for at du har forberedt deg i god tid. 

 

7 Forstå det du leser

Du må forstå det du leser og hvorfor ting er som de er. Det nytter ikke å bare pugge. Vær kritisk og spør deg selv spørsmål for å se om du lærte noe etter du har lest for eksempel et kapittel. 

Det holder ikke bare å pugge av ordrett det som står. Sørg for at du faktisk forstår stoffet og kan forklare det med egne ord.

 

8 Brainstorm når du får utdelt eksamen

I det du får utdelt eksamensoppgaven, bruk den første tiden på å skrive ned alt du kommer på om temaet du skal skrive om. Deretter kan du skrive mer utfyllende om det etterpå, men det er den første tiden av eksamen du er mest opplagt og har stoffet friskest i minnet, så skriv ned alt du kommer på om temaet i en liste, og så jobb ut i fra det. 

 

9 Bruk bildeteknikker

Hjernen husker bilder bedre enn tekst, så bruk derfor bildeteknikker for å huske best. Lag for eksempel tankekart eller visuelle notater. Bruk masse farger og gjør notatene strukturerte og oversiktlige. På den måten er det enklere å se for seg studienotatene når du skal svare på spørsmål.

Og husk, farger gjør at vi husker bedre - så gjør notatene fargerike!

 

10 Skriv sammendrag

Skriv sammendrag av temaer, kapitler eller stoff, aller helst med egne ord. Det viktige her er at du tar fram alt det viktigste og det som er essensen. Skap et godt sammendrag som tar for seg det viktigste, slik at du har dette som et hjelpemiddel. Da sørger du for at selv om du kanskje ikke husker alle detaljene på eksamen, så kan du hvertfall hovedpoengene!

På denne måten kan du også teste deg selv i hvor mye du egentlig har lært av det du har gått gjennom, og hva du eventuelt må lese mer på.


Hvordan redusere stress og angst med fargelegging

Hvordan redusere stress og angst med fargelegging

Vi elsker fargelegging for avkobling og inspirasjon🌷 Les om noen av fordelene i dette innlegget. 
Hvordan: notatbok for din psykiske helse

Hvordan: notatbok for din psykiske helse

Her deler vi hvordan du kan bruke en notatbok til å bedre din psykiske helse i anledning Verdensdagen for psykisk helse.