Hvordan få struktur i studiehverdagen

Studiehverdagen kan være både hektisk og krevende, og det kan ta litt tid før man finner en god balanse som passer for seg. Å få litt struktur i studiehverdagen er veldig lurt, slik at du presterer bedre og har det bedre 🤍☕️

 

Få en god oversikt over uken

Sett opp en liste over alt du må gjøre i løpet av uken. Sett deg ned på søndagen og lag en oversikt over alt som skjer den kommende uken. Når har du forelesning? Hva er tema eller kapitlene dere skal gå gjennom i hvert emne? Når skal du på trening? Har du noen innleveringer eller seminarer den uken? Når skal du på jobb? Er det noe annet på fritiden som skjer i løpet av uken?

Da får du en god oversikt over hva uken innebærer og kan planlegge hvordan du skal bruke tiden din, når du skal jobbe med studiene, hva du skal jobbe med, og sørge for at du også får tid til trening og andre sosiale ting. 

 

Lag en plan for dagen

Lag en plan for dagen hver eneste morgen slik at du vet akkurat hva du skal gjøre, og slik at du bruker tiden mer effektivt. Denne kan være detaljert eller helt enkel - lag den slik at den gir mening for deg. Hvis du vil lage en detaljert dagsplan kan du f.eks. inkludere hvilke emner og kapitler du skal jobbe med, hvor mange timer du skal bruke på hver oppgave, når du skal ha pauser, når du skal spise, når du skal trene og når du skal ta kvelden. Da får du mer faste rammer og mer struktur over dagen!

 

Rutiner

Skap en rutine der du jobber med studiene til ca samme tid hver dag. Kanskje fungerer 8-16 best for deg, eller kanskje du jobber bedre fra 10-17, eller er du heller en som jobber best på kveldene? Behandle rett og slett studiet som en jobb. Det vil si at du skal jobbe ca 8 timer med skole, ha 8 timer fritid og 8 timer søvn. 

Da får du et mer tydelig skille mellom arbeidstid og fritid, og det kan være veldig bra for din mentale helse og trivsel. Husk at det er viktig å også prioritere fritid, pauser og sosiale hendelser i studiehverdagen!

Det kan også være lurt å ha en fast morgenrutine og kveldsrutine, der du står opp og legger deg til ca samme tid hver dag. 

 

Strukturer jobbingen

Hvis du har mulighet så bør du velge hvilke dager du skal fokusere på hvilke emner. Dette kan du f.eks. velge ut i fra hvilke forelesninger du har de ulike dagene. Det gir mest mening å jobbe med det emnet du har forelesning i den dagen. Da gir du hver dag sitt emne og får mer struktur i studiehverdagen. 

Dette gir deg også mer struktur i form av at du jobber kun med ett emne av gangen og kan fokusere alt på det ene emnet. 

  

Planlegg inn trening og andre sosiale hendelser

Det er viktig å ta pauser fra studiejobbingen og ha godt med fritid også. Dette gir deg mer energi, nye impulser, høyere trivsel og en bedre mental helse. 

Så sørg for at du planlegger inn disse tingene og prioriterer de slik at du faktisk gjør det. 

 

Lag en leseplan

En leseplan innebærer rett og slett bare at du lager en oversikt over hva som er pensum i hvert emne, og hvilke uker dere skal gå gjennom de ulike kapitlene. Så kan du krysse av etter hvert som du har gått gjennom de ulike kapitlene, og eventuelt også notere ned hva du må lese mer på.

Da kan du ha god kontroll på at du ikke henger etter, og at du får lest gjennom alt som er pensum i god tid før eksamensperioden. 

 

Lær deg å prioritere

Som student er det uendelig med ting å gjøre til nesten en hver tid. Derfor lønner det seg å bruke tiden smart, og dermed lære seg å prioritere hva som er viktigst å gjøre, og hva du kan vente litt med. 

Når du lager en plan for dagen eller en ukesplan - sørg for at du markerer de tingene som har høyest prioritet, enten fordi det er en tidsfrist, fordi det er vanskeligst, eller rett og slett bare fordi det er viktig. Sørg for at du gjør de gjøremålene med høyest prioritet først slik at du i hvert fall får gjort det du bør gjøre!

 

Behandle studiet som en jobb

Som student føler man kanskje at man egentlig aldri har helt fri. Men det er viktig å huske på at man må ha fritid og pauser for å jobbe best mulig og for å ha det best mulig. Så tenk heller på studiet som en jobb. 

Det vil si at du jobber til faste tider hver dag, med et fast starttidspunkt og fast sluttidspunkt, og at du tar deg fri i helgene (så godt det lar seg gjøre). Når du er ferdig med «arbeidsdagen» tar du deg helt fri og ikke gjør noe mer studierelatert resten av dagen. 

 

Lag en prosjektplan for hvert prosjekt eller innlevering

Sett opp en plan for hva du skal gjøre i løpet av de neste ukene frem mot innleveringsfristen. Det vil si at du setter opp en plan der du setter ulike tidsfrister for deg selv og planlegger hvilke uker eller dager du må gjøre hva for å komme i mål.  

Det kan f.eks. være at du på uke 1 drøfter ideer og bestemmer deg for tema og innhold. Uke 2 kan gå til å lage introen og samle inn det du trenger av informasjon. Uke 3 kan gå til å begynne å skrive første tekstutkast. Uke 4 kan du bruke på drøftingen og avslutningen. Uke 5 kan gå til å fullføre og perfeksjonere innleveringen. Og uke 6 kan gå til kilder og levering!

 

Bruk fargekoding

Som student har du som regel flere emner på en gang. Da kan det være lurt å gi hvert emne sin egen farge, slik at når du planlegger uken som kommer så kan du lage en god struktur og oversikt, og enkelt skille emnene. 

Hvis du kun har ett emne av gangen kan du f.eks. fargekode ulike gjøremål eller ting som skjer. F.eks. at å lese et kapittel har en egen farge, forelesninger har en annen farge, gjøre oppgaver en egen farge, og skrive sammendrag en annen farge. 

Det kan også være lurt å bruke fargekoding når du skal prioritere hva som er viktigst å gjøre. Marker de gjøremålene som er av høyest prioritet med en rød eller rosa farge, de med middels prioritet med oransje eller gul, og de med lavest prioritet i grønn eller blå. 

MER INSPIRASJON