Studietips: Hvorfor du bør fargekode

Visste du at bruk av farger kan hjelpe studenter med å lære og huske informasjon? 💚

Fargekoding er en dynamisk metode for å huske og huske informasjonen du trenger å lære. Fargekodede notater er nyttige for å revidere og gjennomgå viktig informasjon. Å bruke farger hjelper deg med å fange oppmerksomheten da vi kan enklere huske farger enn informasjon. Når vi da markerer begreper, definisjoner, detaljer, ideer, eller temaer i farger, vil det hjelpe oss med å huske det senere. Det er spesielt nyttig for de som lærer best visuelt!

 

Fargekoding av notatene gjør nemlig at selektiv oppmerksomhet kan skje lettere, når hjernen vår har en farge å holde seg til. Fargekodingsnotater hjelper hjernen din med å lære informasjonen lettere 🧠 Hvis notatene dine kun er i svart-hvitt, kan det være vanskelig å huske eller se for seg informasjonen du trenger på eksamen, da alt glir i ett og det er lite spennende. I tillegg, når du bruker farger blir det mer spennende, og det vil øke sjansen for at du lærer det du studerer! 

 

Vi vil gjerne tipse deg om 3 ulike måter du kan utnytte fargekoding på:

Fargekode emner 

Som student har man alt fra ett emne til flere emner i løpet av et semester. Hvis du er en av de som har flere, kan det være lurt å dedikere én farge til hvert emne. 

Da får du mer kontroll og bedre oversikt over alt som skal gjøres i de ulike emnene. 

 

Bilde av timeplan i studieplanleggeren som er fargekodet - hvert emne har hver sin farge

Fargekode gjøremålsliste 

Det er rett og slett så enkelt som at du fargekoder lista med ting du må gjøre for måneden/uka/dagen, ut i fra prioritet eller tema (jobb, studier, emner osv). Det kan f.eks. si at du markerer mest viktige ting i rødt, mindre viktige ting i gult, og lite viktige ting i grønt! 

Da får du mer struktur og oversikt over hva du må gjøre, og hva du bør gjøre aller først. 

 Bilde av ukesplan i studieplanlegger der gjøremål er fargekodet med emnets farge, og en liste med prioriteringer er fargekodet i rød, rosa og grønn

Fargekode notater 

Forstå konsepter, hvordan det henger sammen, og hva som er viktigst 📚 Du kan fargekode notatene dine ved å f.eks. markere hovedideen/hovedtema i grønt, og detaljer som hører under det begrepet i rosa! Da skiller du tydelig i notatene dine, og kan knytte begrepene og detaljene sammen slik at du kan enklere huske det på eksamen. Eller så kan du markere definisjonen i f.eks. lilla og viktige eksempler i blå. 

Du kan også bruke ulike farger av post-its for å fargekode enda tydeligere! 

Bilde av notater der viktige begreper er markert i rosa, detaljer er markert i grønn, og definisjoner er markert i blå

 

Ekstra tips 💙

Ofte kan vi bli fristet til å fargekode mens vi lager notater midt i en viktig forelesning eller time, men dette kan virke kontraproduktivt. Fargekode alltid notatene dine når du er ferdig med å ta ned notatene.

Lag ditt eget system hvor du bestemmer hvilke farger som betyr hva, ut i fra hva som gir mest mening for deg. Og hold deg til dette systemet! Men husk, ikke bruk for mye farger - marker kun det viktigste 💡

 

Lykke til med studeringen! 

MER INSPIRASJON